Strona główna » Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl jest firma PHU BIG-AJ Grzegorz Bigaj, Zachodnia 53/3, 53-643 Wrocław NIP 8971011022  Numer konta bankowego: mBank  07 1140 2004 0000 3202 3376 9460
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl składania zamówień na koszulki dostępne w Sklepie Internetowym czarnekoszulki.pl, dostarczania zamówionych koszulek Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży koszulek, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień na koszulki znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl  nie wymaga rejestracji. 
4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony. 
§ 2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym czarnekoszulki.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta. 
2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym czarnekoszulki.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta.
§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl
1. Logowanie do Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. 
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl
3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym czarnekoszulki.pl
§ 4 Informacje o produktach
1. Informacje o koszulkach dostępnych w  Sklepie Internetowym czarnekoszulki.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
2. Ceny koszulek wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena koszulki wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Sklep Internetowy czarnekoszulki.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach koszulek oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych. 
§ 5 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na koszulki dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać koszulkę będącą przedmiotem zamówienia, wybrać rozmiar i krój koszulki (męski lub damski), wybrać gramaturę koszulki a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” 
b) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. 
c) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
d) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia koszulki lub koszulek):
- przesyłka priorytetowa (płatność przelewem lub on-line)
- przesyłka priorytetowa (płatność przy odbiorze)
- odbiór osobisty w punkcie we Wrocławiu, DH FENIKS IV piętro  - FABRYCZKA PIECZĄTEK
e) kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”
3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (pocztą);
b) odbiór osobisty­ – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w punkcie we Wrocławiu, DH FENIKS IV piętro  - stoisko FABRYCZKA PIECZĄTEK
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (pocztą);
b) odbiór osobisty­ – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w punkcie we Wrocławiu, DH FENIKS IV piętro  - stoisko FABRYCZKA PIECZĄTEK
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu czarnekoszulki.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionej koszulki. 
6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub przy wypełnianiu formularza dostawy, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy czarnekoszulki.pl zamówienia złożonego przez Klienta. 
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. 
7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Internetowy czarnekoszulki.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§ 6 Modyfikacje zamówienia
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep Internetowy czarnekoszulki.pl przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta . Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 10 regulaminu.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się ze Sklepem Internetowym czarnekoszulki.pl telefonicznie lub poprzez e-mail. 
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
a) w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu na podane konto wpłaty Klienta za produkty zamówione na stronie Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl
b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl
2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. 
§ 8 Czas realizacji zamówień
1. Na terenie Polski przedmiot zamówienia jest dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej - czas realizacji zamównienia wynosi max. 14 dni. 
2. Sklep Internetowy czarnekoszulki.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
§ 9 Warunki reklamacji
1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu ze złożonym zamówieniem:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
b) Zawiadomienia o niezgodności produktu ze złożonym zamówieniem oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bigaj@czarnekoszulki.pl lub pisemnie na adres: PHU BIG-AJ Grzegorz Bigaj ul. Zachodnia 53/3, 53-643 Wrocław
2. Sklep Internetowy czarnekoszulki.pl ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep Internetowy czarnekoszulki.pl do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl, Klient zostanie poproszony przez o dostarczenie produktu na koszt Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl na adres : PHU BIG-AJ Grzegorz Bigaj ul. Zachodnia 53/3, 53-643 Wrocław. Prośba o dostarczenie produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sklepu internetowego czarnekoszulki.pl do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu.
§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
a) kontaktując się ze Sklepem Internetowym czarnekoszulki.pl
b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl
2. Odstąpienie od umowy.
a) Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-stu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bigaj@czarnekoszulki.pl lub też pisemnie na adres: PHU BIG-AJ ul. Zachodnia 53/3, 53-643 Wrocław
b) Sklep Internetowy czarnekoszulki.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
c) Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpi od umowy, zwrócić Produkt do Sklepu Internetowego czarnekoszulki.pl. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres:  PHU BIG-AJ ul. Zachodnia 53/3, 53-643 Wrocław
§ 11 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu